Број ученика на почетку школске 2018/19. године

 

 

РАЗРЕД МАТИЧНА ШКОЛА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ УКУПНО
Бр. одељ. Бр. уч. Бр. одељ. Бр. уч. ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА
Први 3 85 1 1 3 86
Други 4 91 11 4 102
Трећи 3 97 1 9 3 106
Четврти 3 83 5 3 88
Пети 4 87 4 87
Шести 3 81 3 81
Седми 4 103 4 103
Осми 5 130 / / 5 130
УКУПНО 30 757 2 26 32 783

 

Share This