Распоред писмених задатака и контролних задатака по наставним недељама

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

 (школска 2017/ 2018. год.)

 друго полугодиште

  • КВ      контролна вежба
  • ПЗ      писмени задатак
  • ИТ      иницијални тест
  • ПГТ    полугодишњи тест
Share This