Распоред писмених задатака

   РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

(школска 2017/ 2018. год.)

прво полугодиште

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

 (школска 2017/ 2018. год.)

 прво полугодиште

  • КВ – контролна вежба
  • ПЗ – писмени задатак
  • ИТ – иницијални тест
  • ПГТ – полугодишњи тест
Share This