ОШ „Посавски партизани“ Обреновац

Запослени у нашој школи

Ред.

бр.

Име и презиме

Радно место

Одељења којима предаје

1.

Mирослав Крстић

Весна Стаменић

Директор школе

Помоћник директора

/

2.

Снежана Стевановић Миловановић

Секретар школе

/

3.

Јелена Лазић

Шеф рачуноводства

/

4.

Ирена Панџа

Благајник

/

5.

Сања Ивановић

Психолог

/

6.

Милина Миловановић

Педагог

/

7.

Горица Бојковић

Библиотекар

/

8.

Славица Миловић

Професор разредне наставе

1/1

9.

Тања Караџић

Професор разредне наставе

1/2

10.

Драгана Станишић

Професор разредне наставе

1/3

11.

Jaсна Станишић

Професор разредне наставе

1/4

12.

Весна Булат

Професор разредне наставе

2/1

13.

Љиљана Репац

Професор разредне наставе

2/2

14.

Маја Ранђеловић

Професор разредне наставе

2/3

15.

Јелена Недељковић

Професор разредне наставе

2/4

16.

Мирјана Ристић

Професор разредне наставе

3/1

17.

АндријанаПавличић

(Јелена Срећковић)

Професор разредне наставе

3/2

18.

Јасмина Радојковић

Професор разредне наставе

3/3

19.

Маријана Вучићевић

Професор разредне наставе

4/1

20.

Виолета Ранковић

Професор разредне наставе

4/2

21.

Весна Јешић

(Горан Цветковић)

Професор разредне наставе

4/3

22.

Тијана Ђорђевић

Професор разредне наставе

1/5 – 3/4

23.

Славица Бузејић

Професор разредне наставе

2/5 – 4/4

24.

Слађана Станишић Ђорђевић

Учитељица у продуженом боравку

  1. разред

25.

Милена Гајић

Учитељица у продуженом боравку

2. разред

26.

Марија Бранковић

Проф.српског језика

7 / 1,2, 3,4, 8 / 4

27.

Слађана Славковић

Проф.српског језика

5 / 1,2, 6 / 1,2

28.

Александра Ранчић

Проф.српског језика

6 / 3,4, 8 / 1,2,3

29.

Марија Миковић

Проф.српског језика

5 / 3, 7 / 5

30.

Марија Мрав

Проф.немачког језика

5/ 1,2,3, 7 / 5 , 8 / 1,3,4

31.

Весна Јеремић

Проф.немачког језика

6 / 1,2,3,4, 7 / 1,2,3,4, 8 / 2

32.

Мирјана Станимировић

Проф.енглеског језика

1 / 1,2,3, 2 / 2,4, 4 / 1,2,3

1/5-3/4, 2/5-4/4

33.

Зорица Драгичевић

Проф.енглеског језика

2 / 1,3, 3 / 2,5/1

7 / 1,3, 8 / 1,2,3,4

34

Тијана Кекић

Проф.енглеског језика

5 / 2,3, 6 / 1,2,3,4

7 / 2,4,5

35

Ружа Сретеновић

Проф.енглеског језика

3 / 1

36.

Бојана Дамњановић

Проф.енглеског језика

3/3

37.

Ивана Вучај

Проф.енглеског језика

1/4

38.

Драган Обрадовић

Проф.историје

6 /2, 7 / 1,2,3,4,5

8 / 1,2,3,4

39.

Александра Илић

Проф.историје

5 / 1,2,3, 6 / 1,3,4

40.

Драгана Манић

Проф.географије

6 /1 ,2,3, 7 / 1,2,5

8 / 1,2,3,4

41.

Александра Петковић

Проф.географије

6 / 4, 7 / 3,4

42.

Ксенија Вуковић

Проф.географије

51,2,3

43.

Kсенија Стефановић

Проф.математике

5/ 2,3, 6 / 1,2,3

44.

Предраг Вукосављевић

Наставник математике и информатике и рачунарства

5/1, 7 / 4 (мат.)

5. и 7. разред (инф.)

45.

Бисерка Мушкатировић

Проф.математике

6 / 4,    8 / 1,2,3,4

46.

Милица Брдаревић

Проф.математике

7 / 1,2,3,5

47.

Маја Димковић

Проф.физике

6 / 1,2,3, 7 / 1,2,3,4

8 / 1,2,3

48.

Јелена Спалевић

Проф.физике

6 / 4, 7 / 5

49.

Слађана Харчиновић

8/4

50.

Снежана Станишић

Наставник биологије

5/2, 6 /3,4

7 / 3,4, 8 / 1,2

51.

Биљана Јеремић

Наставник биологије

6 / 1,2, 8 / 3,4

52.

Младена Урошевић

Наставник биологије

5 / 1,3,

53.

Кристина Бастајић

Наставник биологије

7 / 1,2,5

54.

Јасминка Кунић

Наставник хемије

71,2,3,4,581,2,3,4

55.

Анкица Марковић

Наставник ТИО

6/1,2,3,4, 7 / 1,3, 8 / 1,2,3,4

56.

Павловић Биљана

Проф.ТИО и технике и технологије

5/1,2,3, 7 / 1,2,3,4,5,8/ 3,4

57.

Весна Вулета

Наставник ликовне културе

5 / 1,2,3

6 / 1,2,3,4

7 / 1,2,3,4,5

8 / 1,2,3,4

Избор.6 раз

58.

Милан Милошевић

Наставник ликовне културе

7  раз и 8 раз – изборни предмет ,

59.

Маја Обрадовић

Проф.музичке културе

5 / 1,2,3, 6 / 1,2,3,4

7 / 1,2,3,4,5, 8 / 1,2,3,4

Избор.6 раз

60.

Ана Миљојковић

Проф.музичке културе

Избор.7,8 раз

61.

Владан Васиљевић

Проф. физичког васпитања

5 / 1,2,3

7 / 1,2,3,4,5 + спорт.акт.

62.

Јелена Божић

Проф. физичког васпитања

6 / 1,2,3,4

8 / 1,2,3,4 + спорт.актив.

63.

Ивана Ђачић

Проф. физичког васпитања

6р,7р, 8р – спорт.актив.

64.

Маријана Јовановић

Проф. информатике

61,2,3,4,81,2,3,4

65.

Горан Крсмановић

Вероучитељ

21,2,33141,2,3,51,2,3,4 61,2,3,4,5 71,2,3,481,2,3

66.

Неда Несторовић

Вероучитељ

11,2,3,432,3,

1/4-3/4, 2/4-4/5

67.

Миланка Велимировић

Наст. грађанског васпитања

51,2,3,461,2,3,4,571,2,3,481,2,3

68.

Јела Ристић

Радник на одржавању чистоће

/

69.

Бранкица Спасојевић

Радник на одржавању чистоће

/

70.

Мирјана Илић

Радник на одржавању чистоће

/

71.

Златија Стојановић

Радник на одржавању чистоће

/

72.

Славица Перић

Радник на одржавању чистоће

/

73.

Татјана Миливојевић

Радник на одржавању чистоће

/

74.

Љиљана Ристић

Радник у кухињи

/

75.

Дарко Богдановић

Домар

/

Share This