ОШ „Посавски партизани“ Обреновац

Запослени у нашој школи

 

 

Ред.

бр.

Име и презиме Радно место Одељења којима предаје
1. Мирослав Крстић Директор школе /
2. Весна Стаменић Помоћник директора /
3. Снежана Стевановић Миловановић Секретар школе /
4. Јелена Лазић

 

Шеф рачуноводства /
5. Ирена Панџа

 

Благајник /
6. Милина Миловановић

 

Педагог /
7. Сања Ивановић

 

Психолог /
8. Весна Стаменић/ Милица Кнежевић

 

Библиотекар /
9. Маријана Вучићевић Професор разредне наставе 1/1
10. Виолета Ранковић Професор разредне наставе 1/2
11. Весна Јешић Професор разредне наставе 1/3
12. Славица Миловић Професор разредне наставе 2/1
13. Тања Караџић

 

Професор разредне наставе 2/2
14. Драгана Станишић Професор разредне наставе 2/3
15. Jaсна Станишић Професор разредне наставе 2/4
16. Весна Булат Професор разредне наставе 3/1
17. Љиљана Репац Професор разредне наставе 3/2
18. Маја Ранђеловић Професор разредне наставе 3/3
19. Јелена Недељковић Професор разредне наставе 3/4
20. Мирјана Ристић/

Тамара Шкорић

Професор разредне наставе 4/1
21. Андријана Павличић/

Никола Величковић

Професор разредне наставе 4/2
22. Јасмина Радојковић Професор разредне наставе 4/3
23. Тијана Ђорђевић Професор разредне наставе 2/5 – 4/4
24. Славица Бузејић Професор разредне наставе 1/4- 3/5
25. Слађана Станишић Ђорђевић Учитељица у продуженом боравку
  1. разред
26. Јелена Лазић

 

Учитељица у продуженом боравку

2. разред

27. Марија Бранковић

 

Проф.српског језика 5/3  5/4

8/3  8/5

28. Слађана Славковић

 

Проф.српског језика 6/1  6/2  6/3

7/1  7/2

29. Александра Ранчић

 

Проф.српског језика 5/1 5/2 7/3 7/4

 

30. Горица Бојковић Проф.српског језика 8/1  8/2  8/4
31. Марија Мрав

 

Проф.немачког језика 5/1 5/2  5/3  5/4

6/1  6/2  6/3 8/5

 

32. Весна Јеремић

 

Проф.немачког језика 5/4 7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2 8/3 8/4

33. Мирјана Станимировић

 

Проф.енглеског језика 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/2 3/4, Забрежје
34 Зорица Драгичевић Проф.енглеског језика 3/1 3/3  5/1 5/2 5/3  5/4

6/1  8/1  8/3

35 Тијана Кекић

 

Проф.енглеског језика 6/2  6/3 7/1  7/2 7/3 7/4

8/2  8/4 8/5

36. Ружа Сретеновић Проф.енглеског језика 2/4
37. Ивана Вучај Проф.енглеског језика 4/1 4/2 4/3
38. Драган Обрадовић

 

Проф.историје 5/1 5/2 5/3  5/4

6/1  6/2  6/3

8/1  8/2 8/3 8/4 8/5

39. Александра Илић

 

Проф.историје и грађанског васпитања 7/1  7/2 7/3 7/4 (историја)

6/1 (грађанско васпитање)

40. Драгана Манић

 

Проф.географије 5/1 5/2 6/1  6/2  6/3

7/1  7/2 7/3

8/1  8/2  8/5

41. Александра Петковић Проф.географије 5/3  5/4

7/4 8/3 8/4

42. Предраг Вукосављевић Наставник информатике и рачунарства 5/1 5/ 5/3  5/4  6/1  6/2  6/3

Групе изборни: 7/1   7/1,2

7/3,4   7/4   8/1    8/1,2,4

8/3   8/4   8/4,5

43. Бисерка Мушкатировић Проф.математике 5/1 5/2 5/3  5/4

 

44. Милица Брдаревић Проф.математике 8/2 8/3 8/4 8/5
45. Ксенија Стефановић   6/1  6/2  7/1  7/2  7/3
46. Маја Димковић

 

Проф.физике 6/1  6/2  6/3

7/1  7/2  7/3 7/4

8/1  8/2 8/3 8/4

47. Јелена Спалевић Проф.физике и математике 6/3 7/4 8/1 (математика)

7/4  8/5  (физика)

48. Снежана Станишић

 

Наставник биологије 5/1 5/2 6/2 7/3 7/4

8/3  8/4

49. Биљана Јеремић

 

Наставник биологије 5/3  5/4  6/1  6/3

7/1  7/2

50. Кристина Бастајић Наставник биологије 8/1  8/2  8/5
51. Јасминка Кунић

 

Наставник хемије 7/1  7/2 7/3  7/4

8/1  8/2 8/3 8/4 8/5

52. Анкица Марковић

 

Наставник ТИО и технике и технологије 5/1 5/2 5/3  5/4

7/1  7/2

Групе: 7/3 7/4 8/1 8/3

 

53.

 

Павловић Биљана

 

Проф.ТИО и технике и технологије 6/1  6/2  6/3

8/2  8/4 8/5

Групе: 7/3 7/4 8/1 8/3

 

54.

 

Весна Вулета

 

 

Наставник ликовне културе

5/2 5/4

6/1  6/2  6/3

7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2 8/3 8/4 8/5

СНА: 6.разред

Изборни предмет  7.и 8. разред

55. Дуња Ћорломановић Наставник ликовне културе 5/3

СНА – 5. разред

56. Милан Милошевић Наставник ликовне културе 5/1

 

 

57.

 

Маја Обрадовић

 

Проф.музичке културе 5/1 5/2 5/3  5/4

6/1  6/2  6/3

7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2 8/3 8/4 8/5

Хор и оркестар – 5.и 6.разред

58. Благоје Трифуновић Проф.музичке културе – хор и оркестар 7. и 8. разред
59. Владан Васиљевић

 

Проф. физичког васпитањ, физичког и здравственог васпитања и изабраног спорта 5/1 5/2

6/1  6/3

7/1  7/2  8/1  8/2

изабрани спорт :

7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2  8/3 8/4  8/5

Офа: 6/1  6/2  6/3

 

60. Јелена Божић

 

Проф. физичког васпитањ, физичког и здравственог васпитања и и изабраног спорта 5/3  5/4  6/2

7/3 7/4 8/3 8/4 8/5

 

изабрани спорт:

7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2  8/3 8/4  8/5

Офа: 6/1  6/2  6/3

 

 

61. Ивана Ђачић Проф. физичког васпитања изабрани спорт: 7. и  8. разред

Офа:

5/1 5/2 5/3  5/4

6/1  6/2  6/3

62. Горан Крсмановић

 

Вероучитељ 1,2,4,5,6,7. и 8. разреди и 2/5 -4/4
63. Неда Несторовић

 

Вероучитељ  3. разред и 1/4 –3 /5
64. Ксенија Вуковић Наст. грађанског васпитања 6/1,2    6/3  7/1   7/2,4  7/3

8/1,2   8/3,4,5

65. Јела Ристић

 

Радник на одржавању чистоће /
66. Бранкица Спасојевић

 

Радник на одржавању чистоће /
67. Мирјана Илић

 

Радник на одржавању чистоће /
68. Дамњанка Андрејић Радник на одржавању чистоће /
69. Славица Перић Радник на одржавању чистоће /
70. Татјана Миливојевић

 

Радник на одржавању чистоће /
71. Љиљана Ристић Радник у кухињи /
72. Дарко Богдановић Домар /

 

Share This