ОШ “Посавски партизани” Обреновац

Запослени у нашој школи

 

Ред.

бр.

Име и презиме

Радно место

Одељења којима предаје

1.

Мирослав Крстић

Директор школе

/

2.

Весна Стаменић

Помоћник директора

/

3.

Снежана Стевановић Миловановић

Секретар школе

/

4.

Јелена Лазић

 

Шеф рачуноводства

/

5.

Ирена Панџа

 

Референт за правне, кадровске и административне послове, референт за финасијско – административе послове

 

 

 

 

/

6.

Милина Миловановић

 

Педагог

/

7.

Сања Ивановић

 

Психолог

/

8.

Весна Стаменић

Библиотекар

/

9.

Горица Бојковић

Библиотекар

/

10.

Весна Булат

Професор разредне наставе

1/1

11.

Љиљана Репац

Професор разредне наставе

1/2

12.

Маја Ранђеловић

Професор разредне наставе

1/3

13.

Јелена Недељковић

Професор разредне наставе

1/4

14.

Тамара Јоветић

Професор разредне наставе

2/1

15.

Андријана Павличић

Професор разредне наставе

2/2

16.

Јасмина Радојковић

Професор разредне наставе

2/3

17.

Маријана Вучићевић Ристић

Професор разредне наставе

3/1

18.

Виолета Ранковић

Професор разредне наставе

3/2

19.

Весна Јешић

Професор разредне наставе

3/3

20.

Славица Миловић

Професор разредне наставе

4/1

21.

Тања Караџић

 

Професор разредне наставе

4/2

22.

Драгана Станишић

Професор разредне наставе

4/3

23.

Jaсна Станишић

Професор разредне наставе

4/4

24.

Никола Величковић

Професор разредне наставе

1/5

25.

Јелена Илић

Професор разредне наставе

2/4 – 3/4

26.

Јелена Марјановић

Професор разредне наставе

4/5

27.

Слађана Станишић Ђорђевић

Учитељица у продуженом боравку

1.     разред

28.

Славица Бузејић

 

Учитељица у продуженом боравку

2.     разред

29.

Марија Бранковић

 

Проф.српског језика

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

6/3-старешинство

30.

Слађана Славковић

 

Проф.српског језика

5-1, 5-2, 8-1, 8-2

5/2 –старешинство

 

31.

Александра Ранчић

 

Проф.српског језика

5-3, 5-4, 6-1, 6-2

5/3-старешинство

32.

Тијана Чоланић

Проф.српског језика

6-4, 8-3

 

33.

Марија Мрав

 

Проф.немачког језика

7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

8/1-старешинство

34.

Весна Јеремић

 

Проф.немачког језика

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3,6-4, 7-4

7/4-старешинство

35.

Мирјана Станимировић

 

Проф.енглеског језика

1-1, 1-3, 2-1,2-2,

3-1, 3-2, 3-3,

4-1, 4-2, 4-3

36.

Зорица Драгичевић

Проф.енглеског језика

1-2, 1-4, 2-3  

6-4,

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1

37.

Тијана Кекић

 

Проф.енглеског језика

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 8-2, 8-3

6/2-старешинство

38.

Ружа Сретеновић

Проф.енглеског језика

4/4

39.

Ивана Вучај

Проф.енглеског језика

1/5-3/4, 2/4, 4/5

40.

Драган Обрадовић

 

Проф.историје

5/1 5/2  5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/2 7/3 7/4

7/3-старешинство

41.

Николина Врељански

 

Проф.

историје и

8/1  8/2  8/3

 

5/1,2,3,4, 6/1,2,3,4,

 

42.

Драгана Манић

 

Проф.географије

5/1 5/2 5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1

8/1  8/2  8/3

5/1-старешинство

43.

Александра Петковић

Проф.географије

7/2  7/3  7/4

44.

Предраг Вукосављевић

Наставник информатике и рачунарства

5/1 5/2 5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3

7/1  7/2 7/3 7/4

8/1  8/2, 8/3 22

6/1-старешинство

45.

Бисерка Мушкатировић

Проф.

математике

6/4

7/1  7/2  7/3 7/4

7/1-старешинство

46.

Милица Брдаревић

Проф.

математике

5/1 5/2 5/3  5/4 

 

5/4-старешинство

47.

Душанка Ненадић

Наставник математике

 

и информатике

6/1  6/2  6/3 (мат)

 

6/4, 7/1, 7/2, 7/4, 8/2, 8/3(инф)

 

48.

Јелена Спалевић

Наставник математике

8/1  8/2 8/3

 

49.

Маја Димковић

 

Проф.

физике

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/2  7/3 7/4

8/1  8/2 8/3

50.

Кристина Бастајић

Наставник биологије

5/1

6/1  6/2  6/3 6/4

8/1 8/3

8/3-старешинство

51.

Снежана Станишић

 

Наставник биологије

5/3 5/4

7/1  7/2  7/3 7/4

8/2

8/2-старешинство

52.

Биљана Јеремић

 

Наставник биологије и

чувара природе

5/2 (биологија)

53.

Јасминка Кунић

 

Наставник хемије

7/1  7/2 7/3  7/4

8/1  8/2 8/3

54.

 

Павловић Биљана

 

Проф.ТИО и технике и технологије

5/1 5/2 5/4  

6/1  6/2  6/3 6/4

8/1  8/2 8/3

6/4-старешинство

 

55.

Анкица Марковић

 

Наставник ТИО и технике и технологије

5/1 5/2 5/3

7/1 7/2 7/3 7/4

8/1  8/2 8/3

 

56.

 

Весна Вулета

 

 

Наставник ликовне културе и цртања, сликања, вајања

5/1  5/2 5/3 

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/2  7/3

8/1  8/2 8/3 8/4

 

ц.с.в. – 7. и 8. разред

57.

Милан Милошевић

Наставник ликовне културе

5/4

 

58.

 

Маја Обрадовић

 

Проф.музичке културе, слободне наставне активности – хор и оркестар

5/1  5/2 5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/27/3 7/4

8/1  8/2 8/3 

 

хор и оркестар  – 5. разред

 

 

59.

Владан Васиљевић

 

Проф. физичког и здравственог васпитања и офа

5/1 5/2 6/1  6/2

7/1  7/2   8/1

7/2-старешинство

60.

Јелена Божић

 

Проф. физичког и здравственог васпитања  и офа

5/3 5/4 

6/3 6/4

7/3 7/4

8/2            

61.

Ивана Ђачић

Проф. физичког и здравственог васпитања

8/3

 

 

62.

Горан Крсмановић

 

Вероучитељ

1/1,2, 1/3,4

2/1,  2/2,3,  2/4, 1/5-3/4

3/1,2,  3/3,  4/5, 

4/1,2, 4/3,4

5/1,2, 5/3,4,

6/1,2, 6/3,4

7/1,3, 7/2,4

8/1,2, 8/3

63.

Јелена Тошић

Наст. грађанског васпитања

5/1,2, 5/3,4,

6/1,2, 6/3,4

7/1,3, 7/2,4

8/1,2,3

64.

Јела Ристић

 

Радник на одржавању чистоће

/

65.

Бранкица Спасојевић

 

Радник на одржавању чистоће

/

66.

Мирјана Илић

 

Радник на одржавању чистоће

/

67.

Дамњанка Андрејић

Радник на одржавању чистоће

/

68.

СлавицаПерић

Радник на одржавању чистоће

/

69.

Татјана Миливојевић

 

Радник на одржавању чистоће

/

70.

Љиљана Ристић

Радник у кухињи

/

71.

Дарко Богдановић

Домар

/

Share This