ОШ “Посавски партизани” Обреновац

Запослени у нашој школи

Ред.

бр.

Име и презиме

Радно место

Одељења којима предаје

1.

Мирослав Крстић

Директор школе

/

2.

Снежана Стевановић Миловановић

Секретар школе

/

3.

Јелена Лазић

 

Шеф рачуноводства

/

4.

Ирена Панџа

 

Референт за правне, кадровске и административне послове, референт за финасијско – административе послове

 

 

 

 

/

5.

Милина Миловановић

 

Педагог

/

6.

Сања Ивановић

 

Психолог

/

7.

Весна Стаменић

Библиотекар

/

8.

Jaсна Станишић

Учитељица

1/1

9.

Виолета Ранковић

Учитељица

1/2

10.

Весна Јешић

Учитељица

1/3

11.

Славица Миловић

Учитељица

2/1

12.

Тања Караџић

 

Учитељица

2/2

13.

Драгана Станишић

Учитељица

2/3

14.

Весна Булат

Учитељица

3/1

15.

Љиљана Репац

Учитељица

3/2

16.

Маја Ранђеловић

Учитељица

3/3

17.

Јелена Недељковић

Учитељица

3/4

18.

Тамара Јоветић

Учитељица

4/1

19.

Андријана Павличић

Учитељица

4/2

20.

Јасмина Радојковић

Учитељица

4/3

21.

Маријана Вучићевић Ристић

Учитељица

1/4 – 3/5

22.

Јелена Илић Срећковић

Учитељица

2/4 – 4/4

23.

Слађана Станишић Ђорђевић

Учитељица у продуженом боравку

1.      разред

(1 група)

24.

Славица Бузејић

 

Учитељица у продуженом боравку

2.      разред

(1 група)

25.

Марија Бранковић

 

Наставница

српског језика

5/3  5/4 

8 -1, 8-3

8/3-старешинство

26.

Слађана Славковић

 

Наставница

српског језика

5/1  5/2  

7-1, 7-2

 

 

7/2 –старешинство

 

27.

Александра Ранчић

 

Проф.српског језика

  6/2  6/3 6/4

 7-3, 7-4

 

 7/3-старешинство

28.

Тијана Чоланић

Наставница

српског језика

6/1

 8/2  8/4

 

 

4 групе за медијску писменост

 

29.

Марија Мрав

 

Наставница

немачког језика

5-1, 5-2, 5-3

6/1  6/2  6/3

 8/4

 

30.

Весна Јеремић

 

Наставница

немачког језика

 5/4

 6/4

 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8/1  8/2 8/3

 

5/4-старешинство

31.

Мирјана Станимировић

 

Наставница

енглеског језика

1-1, 1-2, 1-3

2-1,2-3,

3-1, 3-3,

4-1, 4-2, 4-3

32.

Зорица Драгичевић

Наставница

енглеског језика

3-2, 3-4,

5/1  5/2  5/3  5/4 

6/1  6/2 

8/4

 

6/1-старешинство

33.

Тијана Кекић

 

Наставница

енглеског језика

 6/3 6/4

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8/1  8/2 8/3

 

 8/2-старешинство

34.

Ивана Вучај

Наставница

енглеског  језика

1/4 – 3/5

2/4 – 4/4

 2/2

35.

Драган Обрадовић

 

Наставница

историје

5/1 5/2  5/3  5/4

6/1  6/2  6/3 6/4

8-1, 8-2, 8-3, 8-4

 

5/3-старешинство

36.

Николина Врељански

 

Наставница

историје 

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

 

4 групе свакодневни живот у прошлости

 

37.

Драгана Манић

 

Наставница

географије

6/1  6/2  6/3 6/4

7-1,7-3

8/1  8/2 8/3 8/4

7/1-старешинство

38.

Александра Петковић

Наставница

географије

5/1  5/2  5/3  5/4 

7-2, 7-4

 

39.

Предраг Вукосављевић

 

Наставник информатике и рачунарства

 

 

Цела одељења

5/1 5/2

8/1  8/2

Групе 

5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8/3 8/4

 

8/1-старешинство

40.

Мила Вуковић

Наставник информатике и рачунарства

 

Групе

5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7-1, 7-2, 7-3, 7-4 8/3 8/4

41.

Катарина Слабињац

 

Наставница

математике

6/1  6/2  6/3 6/4

 

42.

Невена Танасић

Наставница

математике

8/1  8/2 8/3 8/4

 

43.

Милица Брдаревић

Наставница

математике

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

 

44.

Тијана Павловић

 

Наставник

технике и технологије

Цела одељења

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

 6/2 , 6/4

6/4-старешинство

По једна група

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

 

45.

Јелена Спалевић

 

Наставница

 математике

5/1  5/2  5/3  5/4 

5/4-старешинство

46.

Маја Димковић

 

Наставница

физике

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/2  7/3 7/4

8/1  8/2 8/3 8/4

 

47.

Биљана Јеремић Новаковић

 

Наставница

биологије

6/1  6/3 6/4

7-1 7-2

8/1  8/2 8/3 8/4

6/3-старешинство

 

 3 група чувара природе

48.

Снежана Станишић

 

Наставница

 биологије

5/1  5/2  5/3  5/4 

6/2

7-3, 7-4

 

1 групa чуварa природе

7/4-старешинство

49.

Јасминка Кунић

 

Наставница

хемије

7/1  7/2 7/3  7/4

8-1, 8-2, 8-3, 8-4

1 група домаћинство

50.

 

Павловић Биљана

 

Наставница

технике и технологије

Цела одељења

6/1  6/3

8/1  8/2 8/3 8/4

По једна група

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8/4-старешинство

51.

 

Весна Вулета

 

 

Наставница

ликовне културе и цртања, сликања, вајања

5/1  5/2  5/3  

6/1  6/2  6/3 6/4

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

8/1  8/2 8/3 8/4

 

 

ц.с.в. – 1 група у 8. разреду

52.

Милан Милошевић

Наставник ликовне културе

5/4

 

53.

 

Маја Обрадовић

 

Наставница

музичке културе, слободне наставне активности – хор и оркестар

5/1  5/2  5/3  5/4 

6/1  6/2  6/3 6/4

7/1  7/2 7/3 7/4

8 -1, 8-2, 8-3, 8-4

 

хор и оркестар  – 4 групе од 5.до 8.  разреда

54.

Владан Васиљевић

 

Наставник

физичког и здравственог васпитања и офа

5/1  5/2   

6/1  6/4

7/1  7/2 

 8/1  8/2

 

5/1-старешинство

55.

Јелена Божић

 

Наставница

 физичког и здравственог васпитања  и офа

5/3  5/4 

6/2 6/3

7/3 7/4

8/3 8/4            

6/2-старешинство

 

56.

Саша Карић

Наставник

физичког и здравственог васпитања и офа

6/1

6/2

57.

Ивана Ђачић

Наставница

физичког и здравственог васпитања и

офа

 

 

5/1  5/2  5/3  5/4 6/3 

5 група ОФА

 

 

58

Горан Крсмановић

 

Вероучитељ

1/1,2, 1/

2/1,  2/2, 2/3

 3/1,4, 3/2,  3/3

4/1,4/2,4/3

5/3  5/2,4 

6/3 6/4

7/2  7/3

8/2 8/3  

 

 

59.

Стефан

Брековић

Вероучитељ

   6/1 

Забрежје

1/4 – 3/5

2/4 – 4/4

 

60.

Марина Табаковић

Вероучитељ

5/1 6/2 

7/1,4  8/1,4

 

61.

Ксенија Вуковић

Наст. грађанског васпитања

5/1,2,3,4,

6/1,2,3,4

7/1,4 , 7/2,3

8/1,2,3,4

 

 

 

62.

Јела Ристић

 

Радник на одржавању чистоће

/

63.

Бранкица Спасојевић

 

Радник на одржавању чистоће

/

64.

Мирјана Илић

 

Радник на одржавању чистоће

/

65.

Дамњанка Андрејић

Радник на одржавању чистоће

/

66.

Славица Перић

Радник на одржавању чистоће

/

67

Татјана Миливојевић

 

Радник на одржавању чистоће

/

68

Љиљана Ристић

Радник у кухињи

/

69

Дарко Богдановић

Домар

/

Share This