Распоред звоњења

 

Матична школа

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ОДМОР ПО ПОДНЕ
1. 730-815 5 мин. 1330-1415
2. 820-905 20 мин. 1420-1505
3. 925-1010 5 мин. 1525-1610
4. 1015-1100 10 мин. 1615-1700
5. 1110-1155 5 мин. 1710-1755
6. 1200-1245 / 1800-1845

Издвојено одељење у Забрежју

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ОДМОР
1. 730-815 5 мин.
2. 820-905 20 мин.
3. 925-1010 5 мин.
4. 1015-1100 10 мин.
5. 1110-1155 5 мин.
6. 1200-1245 /
Share This