Продужени боравак

Продужени боравак је посебан, специфичан облик организованог васпитно-образовног рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу.

Сам рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно-образовним задацима у редовној настави. Најзначајније функције продуженог и целодневног боравка односе се на заштиту и бригу о деци док су им родитељи на послу, помоћи им при извршавању школских обавеза (израда домаћих задатака, учење), квалитетно коришћење слободног времена према интересовањима и склоностима ученика, деловање на даљи развој индивидуалних склоности ка спорту, уметности, науке и др.

  • Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.
  • Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка.
  • Током боравка у школи ученицима је осигуран доручак и комплетан ручак, који се послужују у трпезарији школе.

Дневни режим рада продуженог боравка

 АКТИВНОСТИ ПРЕ ПОДНЕ
Пријем деце у боравак  730 – 830
 Доручак  830 – 900
Слободно време  900 – 930
Самосталан рад (домаћи задаци)  930 – 1030
Слободне активности  1030 – 1115
 Самосталан рад  1115 – 1200
 Време ручка  1200 – 1230
Слободно време 1230 – 1315

 

 АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ПОДНЕ
 Пријем деце у боравак  (1000)1100-1200
 Време ручка  1200 – 1230
 Слободно време  1230 – 1245
 Самосталан рад (домаћи задаци)  1245 – 1400
Слободне активности  1400 – 1500
Слободно време  1500 – 1630

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљенe аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком.

Share This