Настава у природи

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 

Школа у природи биће организована за ученике од првог до четвртог разреда. Организоваће се у зависности од интересовања и материјалних могућности ученика односно родитеља.

 • Од 2. до 9. априла 2013. године настава у природи организује се у одмаралишту “Стефан Филиповић” на Дивчибарама за групу од 53 ученика (ученици одељења I-3  21 ученик, II-1 23 и II-5/III-5 9 ученика) и 3 пратиоца.
 • Од 12. до 19. априла 2013. године настава у природи организује се у одмаралишту “Голија” на Златибору за групу од 61 ученика (ученици одељења IV-1, IV-2 и IV-3) и 3 пратиоца.
 • Од 19. до 26. априла 2013. године настава у природи организује се у одмаралишту “Голија” на Златибору за групу од 90 ученика (ученици одељења III-1, III-2 и III-3 и III-4) и 4 пратиоца.

   

Услуга смештаја садржи:

 1. седам пуних пансиона (доручак, ручак, вечера и ужина)
 2. организацију васпитно-образовних активности
 3. организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђивање рекреатора-аниматора
 4. испуњење обавезе да све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата
 5. здравствену заштиту током 24 часа (услуге лекара)
 6. осигурање ученика (у одмаралишту и у превозу) и боравишна такса

Задаци:

– Да се у школи у природи понајпре посматра, доживљава и приказује занимљив   садржај о животу и на темељу њега омогући свестрано и примерено активирање     ученика при усвајању нових знања, а затим да се проширују, продубљују и   проверавају стечена знања и искуства;

– Да се у животним, радним и свечаним приликама усвајају специфична примерена   знања, вештине и навике из подручија хигијене, рада, културе, хуманих односа,   саобраћаја и професиналне оријентације;

– Да се развија осећај и свест о потреби унапређивања, заштите и чувања животне    средине и љубав према природним и друштвеним вредностима те да се развија   потреба за културним провођењем слободног времена;

– Да се у колективном животу и раду успостави између ученика и наставника ведра   атмосфера и да се још више развију односи у разумевању, одговорности и   договору;

– Да се у радним и свечаним приликама развија љубав према отаџбини.

ВРСТА АКТИВНОСТИ САДРЖАЈ РАДА
  Наставне   активности
 • Наставни план и програм за одређени разред прилагођен локалитету, условима за рад …
  Активности у   слободном   времену
 • Свакодневне шетње
 • Учење нових игара
 • Спортска такмичења
 • Слушање, певање, плесање „у диско клубу”, разна такмичења
 • Цртање и сликање
  Животне   активности
 • Лична хигијена
 • Хигијена одеће и обуће
 • Хигијена собе
 • Исхрана
Share This