Распоред смена ОШ "Посавски партизани"

2020/21

У  млађим разредима настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  у  матичној  школи, док се настава у нашем издвојеном одељењу остварује са одељењима у пуном саставу.

Прва група у матичној школи часове има од 7.30 до 9.55, док друга група часове има од 10.15 до 12.05.

У старијим разредима настава се остварује тако што се током седмице смењују групе ученика унутар одељења (група А и група Б). Часови почињу у 13.00 часова.

Share This