Распоред смена ОШ "Посавски партизани"

2022 / 23

 

У матичној школи настава ће се одвијати у две смене.

 

У издвојеном одељењу у Забрежју, настава ће се одвијати у преподневној смени.

У обе школе прва смена почиње у 07 30. У матичној школи друга смена почиње у 1330.

 

 

 

У матичној школи настава ће се одвијати у две смене.

 

У издвојеном одељењу у Забрежју, настава ће се одвијати у преподневној смени.

У обе школе прва смена почиње у 07 30. У матичној школи друга смена почиње у 1330.

 

 

Share This