П  О  З  И  В

Седница која је била заказана за понедељак, 11.6.2018. године није одржана због недостатка кворума.

Са истим предложеним дневним редом заказује се седница са четвртак, 14.6.2018. године са почетком у 19 сати.

 

 

Дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља
  2. Одлучивање о учешћу родитеља посматрача на завршном испиту ученика осмог разреда
  3. Анализа успеха и владања ученика осмог разреда на крају наставне 2017/2018. године
  4. Давање сагласности о избору уџбеника за први и пети разред
  5. Извештај о реализацији матурске прославе
  6. Одлучивање о именовању представника Савета родитеља у Комисију за набавку услуга припреме и дистрибуције школског оброка – доручка и ручка за ученике у продуженом боравку и ђачке ужине
  7. Разно
Share This