Филмска секција и телевизија "Посавци"

„Посавци ТВ” је школска телевизија која је намењена полазницима филмске секције ОШ „Посавски партизани”. Ученици се оспособљавају за рад на прилозима и да прате догађаје из школе, снимају, интервјуишу и монтирају. Модерно графичко окружење и висока резолуција слике са најквалитетнијом техничком опремом за рад је добар подстрек ученицима за развијање оваквих вештина.
Филмска секција (радионица) је формирана са циљем стицања основног знања односно техничке писмености из света технологије и филмске уметности. Обухвата гледање филмова из угла редитеља, сниматеља, продуцената, анализу и снимање играних и документарних филмова. Секција ученике усмерава на детаљније разумевање процеса стварања покретних слика и нових технологија које прате ову уметност.

Рад на пројектима траје читаве школске године а предавања се одвијају у кабинету информатике једном седмично а по потреби се уводе и додатни часови уколико се ради на припреми филма или другим сродним пословима који се одвијају у школи. Заступљена је и електронска комуникација у слободном времену ученика. Савремени и другачији приступ који је приказан у оквиру плана рада филмске секције и других активности заступљеношћу нових технологија и интересовањима деце су и више него значајни у едукацији коју ОШ „Посавски партизани” негује кроз свој рад и постојање, циљеве да квалитетно реализује образовно-васпитни рад и обезбедиразличите видове стручне подршке деци.

Youtube канал!

План рада:

СЕПТЕМБАР

Пријем нових чланова.

ОКТОБАР

1. Анализа рада секције у претходној школској години и упознавање чланова секције са планом рада у овој школској години.

2. Формирање групе (на основу интересовања и личног опредељења ученика у школи).

3. Планирање рада филмске секције на основу самосталних идеја ученика а на основу плана наставника. Сарадња филмске секције са осталим сродним секцијама у школи. (новинарска)

4. Читање синопсиса, филмских прича и анализа чланова секције, разговори о идејама, консултације полазника секције и наставника о даљој разради идеја.

5. Упознавање са основним облицима филмског изражавања.

6. Посета гостију (предавача) из света филма секцији, и посета полазника секције филмском сету или снимању на отвореном (документарног или играног филма).

НОВЕМБАР

1. Упознавање са основним технолошким облицима и процесима при снимању филма и теорије филма (технологија, филмска прича, основни аспекти и правила при реализацији филма)

2. Смишљање приче (идеје) и њена даља реализација, уочавање грешака.

3. Самостално писање синопсиса, филмске приче и сценарија

4. Читање и коментар радова

5. Одабир најбоље филмске приче

6. Расвета, температура светла, светломери (флуо, дневно светло, 3200-5600к)

7. Најважнија правила (емоција, прича, ритам, центар пажње, дводимензионалност филмског екрана, тродимензионалност акције)

8. Припрема за снимање филма на основу написаног сценарија и одређених средстава за реализацију.

ДЕЦЕМБАР

1. Кастинг

2. Припрема за снимање филма

3. Подела задатака

4. Снимање филма

ЈАНУАР

1. Нелинеарна монтажа филма коришћењем одговарајућих софтвера (Final Cut, Adobe Premiere CC, Adobe After Effects, Cinema 4D)

2. Теорија монтаже филмова и нови кадрови

ФЕБРУАР

1. Припрема за премијеру филма (рекламирање, дизајн плаката за филм и промотивног материјала, размена искустава са старијим ученицима полазницима секције)

2. Премијера филма (фебруар-март)

МАРТ

1. Претрага и активно учешће на филмским фестивалима и конкурсима који се баве филмском уметношћу. Промоција школе и филмске секције.

АПРИЛ

1. Припрема полазника филмске радионице за Дан школе

(укључује снимање потребног материјала професионалном филмском камером, анимацију снимака за потребе реализације представе поводом Дана школе, графички дизајн, одабир адекватне музике, организацију послова и прославе.

МАЈ

1. Упознавање посебно надарених ученика са „raw” фајловима и “prores4444″ коришћењем професионалног алата за дигиталну колор корекцију „Davinci Resolve”.

2. Монтажа на покрет (транзиције)

3. „Online” Editing

ЈУН

1. Анализа рада секције и припрема новог филма на основу стеченог досадашњег знања и искуства полазника.

 

Руководилац секције,

Предраг Вукосављевић.

ОШ „Посавски партизани” Обреновац.

Share This