Школски календар за 2017/18. годину

Правилник о календару образовно – васпитног рада
основне школе за школску 2016/2017. годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта:
– прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27.јануара. 2017. године;
– друго полугодиште почиње у понедељак, 13.фебруара 2017. године, а завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда.
Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36 петодневних наставних седмица, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, тј. да сваки дан у седмици буде заступљен 36 односно 34 пута.
У току школске године ученици основних школа имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст имата два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 6. јануара 2017. године, а други део почиње у понедељак, 30.јануара 2017. године, а завршава се у петак, 10.фебруара 2017.године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.
Летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31.августа 2017.године.
У основним школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 i 92/11), и то:
– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2016. године
– Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра 2016. godine
– Свети Сава – 27. јануара 2017. године
– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2017. године
– Дан победе 9. маја 2017. године
– Видовдан 28. јуна 2017. године
– Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида идругих жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Уторак 8. новембар 2016. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице, на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (православни и католици).

Први класификациони период се завршава 9. новембра 2016. године, а трећи класификациони период 11. априлa 2017. године.

11.априла 2017. (уторак) радиће се по распореду од петка.

Дан Школе славиће се 24. априла.
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, биће 27. јануара 2016. године. Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта ученицима од првог до седмог разреда обавиће се у уторак, 28. јуна 2017. године, а ученицима осмог разреда 23. јуна 2017. године.

Share This