Oдржано међународно истраживање дигиталне писмености – ICILS

Ученици одељења 8/1 учествовали су у међународном истраживању дигиталне писмености које је у Србији спровело студију под реализацијом Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Међународном асоцијацијом за евалуације у образовању – IEA...

Дигитално насиље-cачувај се

Крај радне недеље обележило је и предавање “Дигитално насиље-сачувај се” које је одржано у одељењу IV 4. Деца у све ранијем узрасту почињу да користе дигиталне уређаје, а број деце и младих који свакодневно користе интернет у сталном је порасту, и у свету...