Ученички парламент

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Чланови ученичког парламента за 2018/19. годину су: Сара Лазаревић, Маша Павловић, Доротеа Мијатовић, Петар Михаиловић, Тамара Ристић, Нађа Томовић, Анђела Гавриловић, Немања Глигорић, Милица Пековић, Ивана Стаменковић, Реља Лазаревић, Емилија Филић, Теодора Коцић, Лазар Севић, Вељко Пековић, Милош Стјепановић, Катарина Комарица, Aнастасија Бабић.

 

         МЕСЕЦ РАДНИ ЗАДАЦИ
 

Септембар/

Октобар

1.Формирање ученичког парламента за шк.2018/19. годину

2. Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

3. Упознавање са Пословником о раду

4. Разаматрање ГПРШа за школску 2018/19.год.

5.Безбедоносне мере у школи

6. Права и обавезе ученика и наставника

 

 

Новембар/

Децембар

1. Анализа успеха на тромесечју

2. Предлози за побољшање успеха и владања

3. Организовање акције прикупљања новца за куповину новогодишњих пакетића за угрожену децу

4.Питања за директора школе

 

Јануар/

Фебруар

1.Анализа успеха и владања у првом полугодишту

2. Организација школске славе Свети Сава

3. Питања ученика за наставнике

4. Сарадња са средњим школама из Обреновца.

 

 

Март/

Април

  1. Успех и владање на трећем класификационом периоду
  2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих
  3. Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. Априла
  4. Предлози ваннаставних активности

 

 

Мај/

Јун

  1. Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

2. Извештавање о раду парламента у школској 2018/19. године

3.Израда предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

* могуће су измене у складу са ученичким жељама

 

 

 

Share This