Ученички парламент

Чланови ученичког парламента у шк.2016/2017.години су: Милица Јанковић, Марија Паламаревић, Ива Динић, Драгана Јовановић, Данило Крстић, Саша Драшковић, Нађа Чикуц, Наташа Чикуц, Виктор Славковић, Јана Марјановић, Лана Војновић, Тијана Јевтић, Милан Поповић и Лука Росић.

 Програм рада ученичког парламента у школској 2017/18. год.

МЕСЕЦ РАДНИ ЗАДАЦИ
 

Септембар/

Октобар

1.Формирање ученичког парламента за шк.2017/18. годину

2. Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

3. Упознавање са Пословником о раду

4. Разаматрање ГПРШа за школску 2017/18.год.

5.Безбедоносне мере у школи

6. Права и обавезе ученика и наставника

 

 

Новембар/

Децембар

1. Анализа успеха на тромесечју

2. Предлози за побољшање успеха и владања

3. Организовање акције прикупљања новца за куповину новогодишњих пакетића за угрожену децу

4.Питања за директора школе

 

Јануар/

Фебруар

1.Анализа успеха и владања у првом полугодишту

2. Организација школске славе Свети Сава

3. Питања ученика за наставнике

4. Сарадња са средњим школама из Обреновца.

 

 

Март/

Април

  1. Успех и владање на трећем класификационом периоду
  2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих
  3. Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. Априла
  4. Предлози ваннаставних активности

 

 

Мај/

Јун

           1. Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

2. Извештавање о раду парламента у школској 2017/18. године

3.Израда предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

ПОДРЖАН ПРОЈЕКАТ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Канцеларија за младе општине Обреновац обавестила нас је да је након обуке и разматрања пристиглих акционих планова, одлучила да подржи пројекат нашег ученичког парламента!

ОБУКА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА

Омладински фонд, програм Канцеларије за младе општине Обреновац, половином фебруара 2013. године расписао је конкурс за подршку ђацима и ђачким парламентима из Обреновца за реализацију конкретних идеја које треба да укажу јавности и надлежнима на постојеће локалне потребе и проблеме младих. Идеја програма је да се реши конкретан проблем младих кроз једнократне акције.

Ученички парламент наше школе конкурисао је са пројектом увођења разгласа у учионице и покретања радио емисије коју ће уређивати ученици седмог и осмог разреда.

Након прегледа пријава које су стигле на конкурс, одржан је састанак представника парламената и представника школа, на коме су представљени наредни кораци у вези са ученичким акцијама, услуге које општине Обреновац нуди младима, а изведено је и партиципативно истраживање међу ученичким парламентима основних школа о формирању Клуба за младе у Обреновцу.

У петак, 12. априла је у малој сали Спортско-културног центра „Обреновац“ одржана обука о акционом планирању за представнике ученичких парламената, након чега ће бити донета коначна одлука који предлози пројеката ће бити подржани.

Share This