Ученички парламент

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Чланови ученичког парламента за 2020/21. годину су: Александар Здравковић, Јована Димитрић. Софија Несторовић, Страхиња Мичић, Марија Пековић, Тијана Петрић,  Ана Божић, Василије Чоловић, Кристина Арсенијевић, Стефан Шевковић, Теодора Делибашић, Ана Марковић, Нина Ранковић, Валентина Маричић.

 

         МЕСЕЦ РАДНИ ЗАДАЦИ

 

Септембар/

Октобар

1.Формирање ученичког парламента за шк.2020/21. годину

2. Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

3. Упознавање са Пословником о раду

4. Разматрање ГПРШа за школску 2020/21.год.

5.Безбедоносне мере у школи

6. Права и обавезе ученика и наставника

7. Анализа досадашњег тока наставе (проблеми, изазови, предлози решења) – анкетирање ученика и упознавање парламента и директора школе са резултатима анкете.

8. Безбедоносне мере у школи

9. Разно

 

Новембар/

Децембар

1. Анализа успеха на тромесечју и предлози ученика за побољшање успеха и владања

2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих

3. Разно

 

Јануар/

Фебруар

1.Анализа успеха и владања у првом полугодишту

2. Питања ученика за наставнике

3. Разно

 

 

Март/

Април

  1. Успех и владање на трећем класификационом периоду
  2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих
  3. Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. Априла

 

 

Мај/

Јун

  1. Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

2. Извештавање о раду парламента у школској 2020/21. године

3.Израда предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

* могуће су измене у складу са ученичким жељама

 

 

 

Share This