ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА


Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022.годину обављати у времену од 01. априла 2021. до 31.маја 2021. године.
У први разред се уписују деца рођена од 1.3. 2014. годинедо 28.2.2015. године.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1.3. до 31.8.2015.год.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште наподручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља. Родитељу том случају подноси захтев изабраној школи (секретару школе).

Упис у први разред школске 2021/22.године обавља се електронским путем.
Родитељ/старатељ детета исказује интересовање за упис детета у нашу школу преко Портала еУправа и то покретањем услуге еЗаказивање. Родитељи том приликом бирају термин када ће дете бити тестирано у школи. Тестирање обавља психолог или педагог.
Родитељиприликомуписанеподносениједандокумент у папирномоблику.
Школа потребна документа прибавља електронски по службеној дужности, и то:
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о пребивалишту
• Уверење о похађању припремног предшколског програма
• Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ/старатељ донесе у школу.

Наша школа има организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда. О томе да ли је заинтересован да дете похађа продужени боравак родитељ/стартељ се изјашњава попуњавањем анкетног листића током тестирања.

Уколикородитељ/стартељ има додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, може се обратити контакт центру на 011/73-505-57 или директно позвати школу на бројеве телефона:
011/7721-131,
011/7725 – 209,
069/131 – 5555сваким радним даном од 8 до 15 часова.


 

Share This