Ваннаставне активности

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ) У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

 

Секције у млађим разредима

Рецитаторска секција – Тијана Ђорђевић и Маријана Вучићевић

            Литерарна секција – Весна Јешић и Андријана Павличић/Никола Величковић

Математичка секција – Љиљана Репац, Мирјана Ристић/Тамара Шкорић,

            Мали креативац – Виолета Ранковић и Jелена Недељковић

            Еколошка секција – Драгана Станишић

            Пиши и стварај – Тања Караџић

            Енглески језик – Мирјана Станимировић

            Ликовна секција – Весна Булат и Маја Ранђеловић

 Спортска секција – Јасна Станишић, Славица Миловић, Славица Бузејић

 Дечији савез –Слађана Станишић Ђорђевић и Јасна Станишић

 

Секције у старијим разредима

            Литерарна секција –Александра Ранчић

            Рецитаторска секција –СлађанаСлавковић

            Драмска секција – Марија Бранковић

            Новинарска секција- Горица Бојковић

Филмска секција – Предраг Вукосављевић

            Секција немачког језика – Весна Јеремић и Марија Мрав

Секција енглеског језика – Тијана Кекић и Зорица Драгичевић

            Историјска секција –ДраганОбрадовић

            Биолошка секција  – Биљана Јеремић

            Географска секција –ДраганаМанић

            Саобраћајна секција  –АнкицаМарковић и БиљанаПавловић

            Ликовна секција –Весна Вулета

            Кошаркашка секција –Јелена Божић

            Рукометна секција –Владан Васиљевић

 

Share This