Ваннаставне активности

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ) У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Рецитаторска секција – Маја Ранђеловић

Литерарна секција – Горан Цветковић

Математичка секција – Љиљана Репац, Мира Ристић, Милка Рацковић

Секција енглеског језика – Мирјана Станимировић

Мали креативац – Виолета Ранковић и Jелена Недељковић

Еколошка секција – Драгана Станишић

Калиграфија и креативно стваралаштво ,,Пиши и стварај“   – Тања Караџић

Ликовна секција – Весна Булат и Јелена Срећковић

Спортска секција –Славица Миловић, Славица Бузејић, Тијана Ђорђевић и Јасна Станишић

Дечији савез –Слађана Станишић Ђорђевић и Јелена Срећковић

 

СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

Литерарна секција –Александра Ранчић

Рецитаторска секција –СлађанаСлавковић

Драмска секција – Марија Бранковић

Новинарска секција- Марија Миковић

Филмска секција – Предраг Вукосављевић

Секција немачког језика – Весна Јеремић

Секција енглеског језика – Тијана Кекић

Историјска секција –ДраганОбрадовић

Биолошка секција  – Биљана Јеремић

Географска секција –ДраганаМанић

Саобраћајна секција  –АнкицаМарковић и БиљанаПавловић

Информатичка секција – Лазар Ранковић

Ликовна секција –ВеснаВулета

Хор – Маја Обрадовић

Кошаркашка секција –Јелена Божић

Рукометна секција –ВладанВасиљевић

Share This