Taкмичeњe “Mислишa” oдржaнo je у Oснoвнoj шкoли “Пoсaвски пaртизaни” у чeтвртaк 12. мaртa 2020. Нa тaкмичeњу je учeствoвaлo 84 учeникa a кojи oд њих су имaли нajвишe успeхa бићe пoзнaтo зa мeсeц дaнa.

Мислише

”Мислиша” је национално математичко такмичење за ученике основних и средњих школа (сви разреди), које од 2006. године организује Математичко друштвo  “Архимедес” из Београда.
Такмичење “Мислиша” има два нивоа: основни ниво и републичко финале. Такмичење на основном нивоу одржава се другог четвртка у марту сваке године, истовремено у свим пријављеним основним и средњим школама у Србији.

Такмичење

 

Посавци

Републичко финале (за најуспешније такмичаре на основном нивоу) одржава се у Београду.
Share This