Ове школске године започета је реализација Пројектне наставе.
У ОШ “Посавски партизани” ученици првог разреда са својим учитељицама реализују планиране садржаје.

У оквиру пројекта “Знамо како треба да се понашамо” који је осмислио тим: Директор школе Мирослав Крстић, педагог школе Милина Миловановић,психолог школе Сања Ивановић и учитељице: Славица Бузејић, Виолета Ранковић, Маријана Вучићевић Ристић и Весна Јешић наглашени су јасни циљеви усвајање и примена правила понашања у одељењу и школи.

Циљ: Усвајање и примена правила понашања у одељењу и школи.

Исходи-ученик ће бити у стању да:

– се придражава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их прекрши

-сарађује са вршњацима у заједничким активностима

-се понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи

-бира и користи одговарајуће речи у говору

-прави разлику између позитивних и негативних особина

-користи материјал и прибор у складу са инструкцијама

-поштује правила игре

-својим речима образложи непоходност правила која регилишу живот у заједници

– се понаша се на начин који не угрожава потребе,права и осећања других

– се договара  и  одлучује у  доношењу одељењских правила и да се понаша у складу са њима

Продукти:

1) постер  са правилима понашања у одељењу

2) постер са правилим понашања у школи

3) презентација са правилима понашања у школу

Одељење 1/3 са учитељицом Весном Јешић је сигурним корацима стигло до часа који је донео новине у раду. Ученицима  подељеним  у групама пристигла је помоћ старијих: драге маме наших ђака чије је присуство изазвало радост, ученик осмог разреда и представник ученичког парламента Реља Лазаревић, секретар школе Снежана Миловановић Стевановић, помоћник директора Весна Стаменић, педагог Милина Миловановић и директор Мирослав Крстић.

 

 

 

 

 

 

Сви присутни су ученике упознали са значајем поштовања правила понашања са свог становишта, а затим су заједно записивали правила која су ученици сматрали најважнијим. Тако су записана правила за понашање у : учионици, сали за физичко, продуженом боравку и трпезарији, холу,ходницима и тоалетима,канцеларији,зборници и зубној ординацији и школском дворишту, а затим и украшена дечијим цртежима.

Успех није изостао, видело се то по задовољним лицима ученика.

 

 

 

 

Све што су направили ће, са својом учитељицом преточити у презентацију и пано који ће бити окачен на вратима школе.

Учитељица 1/3 Весна Јешић

www.posavskipartizani.edu.rs

Share This