Млади биолози петог разреда ОШ “Посавски партизани” са својом наставницом Биљаном Јеремић испитивали су бројност и разноврсност живог света у 1 .

 

Рад на терену није био нимало лак, ученици су морали да савладају опрему за теренски рад и да се придржавају основних безбедоносних правила, дискутују на тему бројности али и истражују живи свет.

 

Млади биолози на терену

 

Научно посматрање природних појава може да се обавља на терену, али и у просторијама (лабораторијама) које су посебно опремљене за научно истраживање. Један од оптичких уређаја за посматрање малих објеката која наша школа има је микроскоп.

Жива бића нас вероватно изненађују својом разноврсношћу облика, величина и боја, а на овом часу у природи сазнали смо и које су особине заједничке за сва жива бића, или по којим особинама се она разликују од неживе природе.

 

Истражујемо природу

 

Микроскопски свет

 

Школа у природи је прави пример како се настава може осавременити. Наставни садржаји који су ученицима тешки и незанимљиви на овакав начин постају у природи видљиви, опипљиви, интересантни и тако лакше се памте. Учење изван учионице омогућује ученицима критичко посматрање градива, разумевање међусобне зависности природе и људи, али између осталог и проучавање научних правила, упознавање културне баштине и проширивање знања.

 

Поглед кроз лупу

 

Лупа

 

Кроз микроскоп

 

У природи је омогућено ученицима учење са пуним доживљајем и разумевањем животних и наставних садржаја у непосредној стварности, такође омогућава посматрање природних промена и уочавање одређених узрочно – последичних односа, а такође указује и на важност заштите природе па на такав начин активно укључује ученике ОШ “Посавски партизани” у конкретне акције које ће се наставити и у даљем периоду.

 

Браво за младе биологе!

 

Share This